Verše Ajamijského velekněze

Abyste si mohli připomenout příběh, který jsme společně na víkendovce odhalovali, máte tu připravený podrobný soupis dějové linie. Za zmínku stojí mluva velekněze. On to totiž neumí jinak než ve verších.

Den 1.

Výstup 1

Král: (Vítá návštěvníky. Vysvětluje tradici nepřerušené linie královských lebek. Legenda praví, že tímto přejde moudrost předchozího krále na jeho nástupce.)

Den 2.

Výstup 2.

Velekněz:

Nechť slunce na cestu Vám září,
nechť úsměv skvěje se ve Vaši tváři,
nechť den je Vám příznivý,
nechť má slova každý zví.

Jmenuji se Araméz,
v kmeni tomto velekněz.
Včera král Vás přivítal,
dnes však slovo mne předal.

Část legendy již každý zná,
když lebka lebku vystřídá,
nám vládnout bude moudrý král.
Zmizí-li však, co bude dál?

Já další část Vám mohu dát,
Budu si však něco přát.

Země, vítr, oheň, voda,
ztráta každého je škoda.
Voda hebká, voda čirá,
v ní se skrývá naše síla.

Vodu, vodu čistou připraviti,
má úkolem Vaším býti.
Jedna skvrna, smítko malé,
nebude již dále krále!

 

Výstup 3.

Velekněz:

Voda je již nachystána,
první krok pro mého pána.
Já slib svůj teď vyplním,
část legendy prozradím.

Lebka na trůnu leží,
Alakata v žaláři střeží.
Alakat, bůh temnoty,
je bohem zkázy, nicoty.

Legenda má další část,
úkol Vám však musím klást.

Vítr, vzduch, ten sílu má,
k letu využít se dá.
K tomu nástroj nutný však.
Vyrobte jej! Víte jak?

(Následuje aktivita Parašutista.)

Výstup 4.

Velekněz:

Nástroj k letu připraven.
Již pár krůčku zbývá jen.
Legendy teď další díl
poslechněte, nechť znáte cíl!

Linie lebek se přeruší,
tu Alakat vytuší,
že nadešel jeho čas,
aby na svět přišel zas.

Sám na svět ovšem nemůže.
Kdo s příchodem mu pomůže?
K tomu třeba obřadu,
lebku jako přísadu.

Kdy se má obřad odehrát,
Vy musíte nutně znát.
Dobu přesnou zjistěte,
neb tehdy lebku najdete.

(Následuje aktivita Tajemství času.)

Den 3.

Výstup 5.

 

Alakat:

Alakat teď mluví k vám!
Kdo slyší mne, toho proklínám!
Magie černá, magie má,
nechť nikdo z vás zrak nemá!
(3x opakuje)

Velekněz:

Alakat je silnější,
jeho kouzla mocnější.
Většinu z Vás oslepil,
na některé neměl sil.

Vidoucí jsou Vaši spásou,
povedou Vás správnou trasou.
Lék najdete magický,
odstraní kletbu navždycky.

(Následuje aktivita Den Trifidů.)

Výstup 6.

Velekněz:

Alakat den za dnem sílí,
máme už jen malou chvíli.
Jeho noční kouzlení
se v mocnější promění.

Štěstí je víc než magie.
Kdo štěstí má, ten přežije.

Kouzlem svým
Vás přenáším.
Životem se projděte
a své štěstí najděte.

(Následuje aktivita Labyrint světa.)

Výstup 7.

Velekněz:

Snad jste všichni připraveni.
Překážky již žádné není
k nalezení tajemného místa,
kde Alakat k příchodu se chystá.

Jak místo toto odhalit,
musíte mi oznámit.
Informaci Vám může dát
místo, kde lze tvrdě spát.

(Následuje aktivita Mauzoleum.)

Výstup 8.

Král: (Oznamuje zmizení velekněze. Našel informaci, jakým způsobem objevit místo obřadu.)

(Následuje aktivita Bludička.)

 

Výstup 9.

(Po odhalení místa obřadu. Na mýtině uprostřed lesa.)

Velekněz:

Přátelé, já vítám vás,
přicházíte právě včas.

(Otevírá knihu kouzel.)

Za dohledu lebky krále
smíchej to, co psáno dále:

Vodu, jíž člověk očistil,
nástroj, který sám vyrobil,
vodu, v níž se vyléčil,
štěstí, o něž si jej připravil.

(Zapaluje magický oheň.)

Přísady jste nachystali,
příchod pána zajistili.
Vidíte teď svého kata,
já jsem synem Alakata!

Teď ingredience poslední,
lidské maso, než se rozední!

Anděl: (Zastavuje zvonkem čas. Sděluje účastníkům, že jim pomůže vyhnout se kouzlům.)

Velekněz:
Temný pán tě pozoruje
a další pohyb zakazuje!

Osud:
Nehýbat se!

Velekněz:
Tekuté písky, zrnka pouhá,
země jest tvá zhouba!

Osud:
Na pařezy!

Velekněz:
Ničivou kletbu pro tebe mám,
zemře ten, kdo zůstane sám!

Osud:

Do trojice a ne více!

(Magický oheň dohořel. Veleknězi se nepovedlo všechny zabít.)

Velekněz:
Odpusť otče, zklamal jsem,
nemohu jim čelit všem.
Svou prohru já uznávám,
lebku krále vydávám.
(Utíká.)

Anděl: Chyťte zrádce!

Den 4.

Výstup 10.

Král: (Děkuje za odhalení zrádce a navrácení lebky. Loučí se s návštěvníky.)