Podpořte nás

Bez peněz to bohužel nejde

Naše aktivity se během posledních několika let výrazně rozrostly a my se snažíme uskutečňovat stále více smysluplných aktivit pro kluky na kluky v období coming outu v Brně a Praze. Z této naší snahy bohužel plynou také zvýšené nároky na materiální zabezpečení a přiměřeně roste potřeba finančních prostředků. Naše aktivity jsou financovány vždy pouze samotnými účastníky a to pouze v rámci ubytování, stravování a materiálního vybavení. Práce v týmu není honorována, vše děláme v našem volném čase, mnohdy s vlastním materiálem. Snažíme se také, pokud to jenom trochu jde, si vybavení potřebné pro naše aktivity půjčovat od spřízněných osob a organizací.

Studenti studentům

Jsou to většinou mladí kluci v období coming outu, studenti – nevýdělečně činní, kdo navštěvuje naše aktivity. Tato cílová skupina má velmi omezené možnosti, jak získat finanční prostředky pro účast na našich aktivitách – ať již z důvodu nízkého věku, anebo také z důvodu, že mnohokrát nejsou před svými rodiči coming outováni – jednoduše nemohou přijít doma za rodiči a říct jim, že by se chtěli zúčastnit akce s gayi a ještě na to chtít peníze. Tento aspekt velmi ovlivňuje účast na našich akcích a také omezuje příležitost těmto klukům zpříjemnit jejich coming out v době, kdy by to zrovna nejvíce potřebovali.

Máme omezené zdroje

Protože nemáme vlastní zdroje k tomu, abychom dokázali naše aktivity spolufinancovat, snažíme se hledat prostředky i jinými formami. Snažíme se život mladých gayů obohacovat novými projekty, na které získáváme peníze z grantů, ale ne vždy jsme úspěšní… Při organizovaní našich akcí se je snažíme dělat nizkonákladově, s ohledem na naši cílovou skupinu. Občas se najde někdo z blízkých, kdo nám prostřednictvím naší spřízněné organizace přispěje.

Rozhodli jsme se obrátit touto formou také na vás, s prosbou o finanční příspěvek na naší činnost.

Jak nám můžete přispět?

Líbí-li se vám naše aktivity a máte-li chuť podpořit dobrou věc, která přispívá k smysluplnému využití volného času mladých gayů v období coming outu, může tak učinit následujícími způsoby:

Jednoduchou online platbou platební kartou nebo převodem z bankovního účtu prostřednictvím portálu darujme.cz. Na tomto portále je také možné zažádat o potvrzení o daru pro daňové přiznání.

Zaslání finanční částky přímo na náš bankovní účet číslo 252781026/0300, vedený u ČSOB, a.s., jakožto  daru spolku STUD, z.s., který je možné rovněž použít pro daňové účely. V případě, že se rozhodnete pro dar, který byste si chtěli odečíst ze svého daňového základu, je potřeba se domluvit osobně na e-mailové adrese marek@gejt.cz s tím, že je potřeba sepsat darovací smlouvu a dohodnout se na detailech převodu peněz.

Děkujeme všem těm, kteří se rozhodli nám pomoci jakoukoliv částkou.

Bez vašeho daru bychom nemohli naše akce organizovat!

Tým GaTe