Říjnové setkání dvěma pohledy

Ochladilo se, takže by bylo dobré se ohřát u nějakého tématu, které zajímá asi všechny. Tím tématem bylo tentokrát „mužství“. Povídali jsme si hráli s myšlenkou nebo otázkou: Co a kdo je muž? V jakých situacích se cítíme mužsky? Může se muž někdy cítit žensky? Jak se mění mužství z chlapectví? Vylučuje se nějak mužství a gayství? Je mužství jednotné, jasné a dané jednou pro vždy? Sraz byl v sobotu 23.10. ve 13.00 na Hlavním nádraží pod hodinama a pak jsme se přesunuli do klubovny Studu.

Jaké dojmy si ze setkání odnesl Honza?

Setkání se tentokrát odehrávalo v prostorách klubovny Studu na Bratislavské ulici. Setkání mělo bohužel docela chabou účast, bylo nás asi jenom deset. První část programu po seznámení spočívala v tom, že mě a Káju obkreslili na kusy papíru, jeden obrys představoval homosexuála a druhý obrys byl heterosexuál (heč, byl jsem homosexuál 🙂 ). Obrysy jsme poté zaplnili přídavnými jmény, které se nám s danou orientací spojují.

Je pravdou, že těch negativ bylo v heterosexuálovi trošku víc, ale každé bylo vyváženo některým z pozitiv, takže s trochou dobré vůle by to šlo nazvat objektivním pohledem. Protože ne se všemi vlastnostmi, které byly vepsány do homosexuála souhlasili všichni, pokusili jsme se zakroužkovat ty, na kterých se shodla většina a které nebyly jen „obrazem stereotypu“. Docela vtipné bylo, když jsme si svorně odsouhlasili zakroužkování „zženštilý“, ale pak jsme nebyli schopni Katce jednoduše vysvětlit, co jsme tím vlastně mysleli. Je pravdou, že nápad s pokreslováním velkých ploch papíru nebyl zcela neznámý, ale protože účastníci setkání se z velké části obměnili, tak to vůbec nevadilo.

V další hře jsme předváděli některé „mužské“ vlastnosti. Představa o typicky mužských vlastnostech byla docela různorodá. Zkuste si uhádnout takovou „strukturu“, nakreslenou na kousku papíru pomocí čtyřech postaviček a pár šipek. Protože diskuze u obou her zabrala poměrně dost času, oficiální část setkání tím zkončila.

Někteří nespolečenští tvorové utekli pracovat (viď, Depony?), nicméně zbytek se téměř jednomyslně odebral vyhledat něco k snědku a diskuze poté ještě dlouho pokračovala i v tradičním Áčku. To už vím ale jen z doslechu, na mne dopadnul smutný osud dojíždějích v podobě posledního autobusu správným směrem.

Setkání bylo i přes poměrně malou účast poměrně vydařené. Nafasovali jsme letáky na Mezipatra, konečně jsem měl možnost vidět kancelář a klubovnu studu, vydiskutovali jsme se nejméně na měsíc dopředu. Staronový organizační team se svého úkolu zhostil zodpovědně. Bylo to mé první „programové“ setkání, takže nemám s čím porovnávat. Přece jenom – s Mušovem lze jen máloco srovnat 🙂

Honza

A jak to viděl Jirka?

V sobotu kolem té 13. hodiny, která byla časem setkání jako tradičně, se to to teprve začínalo pod hodinama scházet. Samozřejmě že tam jeden z prvních byl Depony (Luďek) 😉 Pak příjížděli a přicházeli další opozdilci včetně mě… ještě lístky koupit – to kvůli ušetření problému s revizory… Dohnali jsme autobus a jelo se směr Bratislavská ulice… i když nejelo to až tam, tak se muselo jít asi ještě 100 m pěšky. Vešlo se do takového dvora, plného člunů a dále už se na nás usmívala Katka z terasy 🙂 Tak se šlo dolů do klubovny.

Prvá hra spočívala v obkreslení dvou lidí na velké papíry… jeden z nich měl mít sexuální orientaci HOMO a druhý HETERO. Katka rozdala lihovky (i když některé vyschlé) a mohlo se začít do těch postav vpisovat charakteristické vlastnosti. No dopadlo to tak, že v postavičce HOMO byly skoro samé pozitivní vlastnosti s výjimkou zženštilosti a promiskuitnosti, a v postavičce HETERO téměř samé záporné vlastnosti. Pak se mělo mluvit o tom, kdo z nich má lepší dispozice pro život, zda je to co tam je psané pravda a který z nich je vlasně tolerantnější apod… Na setkání přišli i takoví filutové, kteří se všechno co tam bylo psané snažili logicky úspěšně vyvracet a dopadlo to tak že co člověk to jiný názor a k určitému společnému konsenzu se nedopracovalo a téma tak nějak zůstalo vtipně otevřené. Takže si každý z toho mohl vyvodit co sám uznal za vhodné :-)))

Druhá hra spočívala v napsání vlastnosti charakterizující právě muže. Dále se to muselo strčit do klobouku a vylosovat symbol / každý symbol byl 2x a ti se stejnými symboly pracovali ve dvojicích a papírky s vlastnostmi charakterizujícími muže si každý vylosoval. Akorát ti co měli vylosovanou objektivnější činnost či vlastnost, tak to měli mnohem jednodušší než ti co měli subjektivní. A cílem bylo beze slov předvést. Ale vše se úspěšně zvládlo a alespoň byla sranda.

Odpoledne asi po 16:45 se všichni vydali do restaurace asi 1km daleko a objednali jsme si večeři. Zůstalo nás už méně, neboť oficiální program skončil. Takže se hodovalo, bavilo a většina lidí si dala hermelín obalený v bramboráku. A sobotní odpoledne podzimní akce Studu bylo ve stavu uzavřeném. :-))

Jirka z Přerova