Mirkova mediální reportáž

V sobotu 24. dubna jsme se s kluky z GaTe sešli na zastávce šalin pod hodinami, kde také zanedlouho započalo celé naše setkání. Krátce po čtrnácté hodině, kdy jsme již byli na místě všichni, nás Marek rozdělil spravedlivým losováním do dvoučlenných skupinek. Každá skupina dostala obálku, ve které byly další pokyny a úkoly.

V nich jsme našli třeba mapku, která nás měla dovést (podle na ní vyznačené trasy) na určené místo. Vzhledem k tomu že toto setkání neslo téma „Mediální kolotoč“, tak jsme si během naší cesty měli na papír zaznamenávat vše, co má něco společného s médii. Dále jsme podle mapky měly nalézt budovu, ve které sídlila společnost patřící k médiím, a která byla označená značkou „X“ a několika slovy ji zkusit co nejvýstižněji popsat. Posledním úkolem bylo, že jsme mohli obejmout prvního člověka, kterého jsme potkali a napsat o tomto našem činu článek. Tento úkol však nakonec nikdo nesplnil :-))

Po dokončení všech úkolů jsme se všichni sešli na zastávce MHD, kde si někteří z nás zakoupili lístek a my pokračovali dále šalinou. Když jsme dojeli na cílové místo, došli jsme už jenom kousek pěšky do centra volného času na Lesné. V budově jsme potom zbytek setkání trávili v hezké menší místnosti. Odložili jsme si naše zavazadla a občerstvili se kofolou (někteří ovšem pouze vodou z kohoutku) a sušenkami. Posadili jsme se ke stolu a Marek nás krátce všechny znovu představil. Poté jsme rozebírali naše úkoly, které jsme měli plnit na začátku naší cesty. V této části jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí a informací. Když jsme skončili s rozebíráním těchto úkolů (při kterých jsme si mimochodem užili hodně zábavy) započala další část našeho setkání.

Tentokrát jsme byli rozděleni do dvou skupin a každá skupina měla za úkol vymyslet své vlastní noviny na formát listu A4. I když nevím, jak to probíhalo ve vedlejší skupině, tak v naší skupině jsme si užili celkem dost legrace a zábavy při vymýšlení článků a samotné grafické úpravě novin. Každý z nás zde měl svojí funkci: někdo sepisoval a vymýšlel články, druhý zase pomocí notebooku upravoval design novin a jiný vytvářel grafické doplňky. I přesto, že nás trochu tlačil čas, obě skupiny svůj úkol zvládly na jedničku a výsledek byl jak jinak než výborný a vtipný. Obě dvě práce byly nakonec vytisknuty a prezentovány před ostatními. Čas mi bohužel nedovolil být na setkání až dokonce a tak nevím, jak přesně zbytek setkání probíhalo, ale dozvěděl jsem se, že ještě proběhla malá večeře a někteří kluci šli po večeři do kina.

Přesto, že to bylo mé první setkání, a že jsem měl ze začátku trochu strach, bylo to velice příjemně strávené odpoledne plné zábavy a her. Celá parta kluků byla velice přátelská a vtipná a stejně taková byla i atmosféra celého setkání. Proto jsem moc rád, že jsem se také mohl zúčastnit a poznat tak fajn kluky a jak doufám i nové kamarády a užít si bezvadné odpoledne, na které nikdy nezapomenu a budu moc rád, když mi bude umožněno i nadále se zúčastňovat akcí GaTe.

Mirek