Markův Coming out report

Tématem naše únorového setkání byl Coming out. Setkali jsme se tentokrát v trochu pozdějším čase než obvykle, což ale většina přivítala s nadšením. Místem našeho setkání byla čajovna na Římském náměstí. Zde jsme se pěkně uvelebili na vyvýšeném místě v prostoru pro kuřáky dýmek a v hojném počtu třinácti účastníků jsme se v dýmkami provoněném prostředí pustili do povídání, které připravil Vašek.

Tímto obdobím jsme si již skoro všichni prošli a tak jsme s napětím očekávali, odkud to Vašek vezme… A chvilku poté co jsme byli obdarováni různorodými čajovými extrakty už nám Vašek rozdával papíry a vysvětloval první úkol. Cílem bylo nakreslit na jednu půlku A4 obrázek, který nás nějak charakterizuje a na druhou polovinu nakreslit krajinu. Některým to malování šlo pěkně od ruky, jiní si vystačili s jednoduchými kresbami. A tak jsme se u této hry seznámili a dozvěděli jsme se, že někteří se vidí jako strom s úsměvem, jiné charakterizuje ornament s mozaikou tvarů či oko ve stínu. Na všech obrázcích snad převažovali veselé motivy, nepletu-li se. A stejně jako byly jiné naše obrázky, byl jiný i náš coming out, ale k tomu se ještě dostaneme.

Jako na hodině autorského čtení jsme si připadali, když každý z nás četl ukázku jedné z povídek z knížky Když muž miluje muže. Okolní stoly jistojistě zaslechly to, co čteme a určitě je to také zaujalo, ale toho jsme si my už nevšímali, protože jsme přemýšleli, jak tato povídka, kterou jsme záměrně nedočetli vlastně skončí… Takže my co jsme jí ještě nečetli, jsme hádali, jakže to ten kluk doma řekne a co na to jeho rodiče…

Věděli jste, že s Coming outem souvisí třebas strach, stud, nevědomí, zklamání, láska, neznámo, úleva, vděčnost, výsměch a ještě mnoho dalších pocitů a stavů? Každý z nás ze své vlastní zkušenosti určitě minimálně jeden z těchto pojmů vyjmenoval a pravděpodobně si i vzpomněl na situaci, kdy takovéto pocity prožíval. Že to mnohdy nebylo vůbec lehké dokládala slova většiny účastníků.

Nyní přišla na řadu fáze setkání, kdy jsme byli seznámeni s odbornou terminologií, výzkumy a statistikami. Vašek nám popsal co je to tzv. heterosexuální předpoklad, jaké že jsou vlastně fáze Coming outu, kdyže začneme Coming out řešit a jaké jsou procesy Coming outu. Asi nikdo nemá rád terminologii, ale my jsme se do ní příjemně zaposlouchali a v průběhu výkladu jsme se k ní také vyjadřovali. Jakže to vlastně bylo u některých z nás, jestli odpovídáme statistikám, či jestli nás statistiky opomenuly.

Přestávka po takovém výkladu je vždycky vhod a tak se mnozí hladoví účastnici rozběhli ulovit něco k snědku… Třebas do nedaleko vzdálené nezdravé hamburgárny. Ještě před vyhlášením všeobecné přestávky jsme si rozdělili úkoly na další hru, která následovala po přestávce – vylosovali jsme si dvojice, které spolu měli zahrát scénku z období Coming outu. Proto bylo také potřeba se posílit a nadýchat se trochu čerstvého vzduchu.

Kopec srandy si každý užil při jednotlivých scénkách. Honza zahrál starého dědu i s jeho starým hlasem, Lubor tatínka s brýlemi, který přijal orientaci svého syna s nadšením, Mirek šedesátiletou učitelku fyziky, která se moc svému žákovi pomoci nesnažila… Ještě bych měl asi vysvětlit o co vlastně šlo! Každá dvojice představovala dospělého a mladistvého. Dospělý měl orientaci svého syna, bratra, žáka či vnuka nějakým způsobem přijmout. Někteří jeho orientaci měli přijmout velmi negativně, jiní zase pozitivně. Kreativita mnohých byla úžasná, dozvěděli jsme se mimo jiné, za kým kdo chodí, za Frantou, Pepou…. 😀

Čas se pomalu nachyloval, vzduch v místnosti čajovny postupem času houstl, a tudíž se pomalu blížil i konec setkání. Na závěr jsme pro zvídavé odpověděli vzájemně na jejich otázky a probírali se různými fázemi Coming outu jednotlivých účastníků či jejich sester. Také reakce učitelů a rodičů zde byly zmíněny. Vlivy náboženství nesmím pominout.

Toto velice zajímavé setkání jsme ukončili posezením v nedaleké pizzerii, kde jsme se ještě probírali etiketou, která už se na setkání nevešla. Děkuji Vaškovi za přípravu a všem účastníkům za jejich čas, který si udělali. Budu se těšit, že se s některými z vás setkám na některém z dalších setkání.

Marek