Jirkova báječná reportáž

O Velikonočních prázdninách dne 21. 4. 2011 jsme se společně se skupinou GaTe vydali na Cestu snů, která trvala 4 dny, dny plné dobrodružství, překonávání sama sebe, poznávání nových přátel a objevování svých tužeb. Vydejte se nyní se mnou zavzpomínat a zhodnotit tyto 4 báječné dny.

Naše společná cesta za dobrodružstvím začala u většiny z nás v brzkých ranních hodinách, kdy jsme se vydali na cestu vlakem či autobusem z různých koutů republiky. Zabalit krosnu podle instrukcí, hlavně nic nezapomenout a hurá na cestu za Sny. Většinou jsme jeli po skupinkách, aby nikdo nezažíval po cestě nudné chvíle, ba naopak cesta byla první příležitostí opět vidět staré přátelé po dlouhé době. Pražce na naší cestě ubíhaly a my, se pomalu blížili do cíle, tedy pomyslného začátku. Do Rychlebských hor na zastávku Horní Lipová jsme dorazili kolem 1 hodiny odpoledne. Společně nás čekala cesta na chatu, která se pro příští 4 dny měla stát naším útočištěm. Cestou jsme pozorovali krásu Rychlebských hor, když jsme dorazili na chatu, bylo slunce již za obzorem. Po příchodu jsme se ubytovali a čekala nás první společná aktivita. Diskuze na téma mé sny, byla jistě obohacující pro každého z nás. Večerní promítání filmu bylo pohodovým odpočinkem, kterého se zúčastnilo minimum účastníků. Zbytek byl příliš unavený a šel spát.

Následující den nás čekalo milé probuzení, kterému pomohlo nádherné počasí, dobrá snídaně a úsměvy ostatních. Po snídani a krátkém odpočinku následovala první aktivita dne. Rozděleni do týmu jsme se vydali na stráň pod chatou. Hra s názvem „Člověče nezlob se“ byla výborným nápadem, u kterého jsme protáhli ztuhlé svaly a lépe poznali nové přátele. Na konci soutěže se mi již honilo hlavou, že název byl špatný, jelikož mé plíce zaostávaly a nohy na tom nebyly o moc líp. Odpočinek byl zasloužený a oběd o to více chutnal. Za příslibu organizátorů jsem se těšil na odpolední klid. Napřed nás čekaly příjemné masáže, ovšem druhá odpolední aktivita byla náročnější než ranní hra. Museli jsme s mapou a chutí k večeři vyrazit do lesů a sbírat kartičky surovin na výrobu pizzy. Jelikož naše orientační smysly občas zradily, běh lesem, přes potůčky i ploty skládky naši snahu ztížil. S odstupem času tyto aktivity hodnotím velice kladně a jsem rád, že jsem se s tak skvělým kolektivem dostal do nádherné přírody. Po postupném příchodu na chatu jsme si vychutnali pizzu, kterou naši kamarádi připravili a těšili se na večerní táborák. Posezení v krásné přírodě, za hry kytary a praskání ohně mělo kouzelnou atmosféru. Postupně jsme odcházeli spát do naší krajiny snů.

Další den byl v duchu uvědomění si svých snů. Po probuzení a seznámení s Osudem jsme začali den jako nově narozené děti. Po snídani pod dozorem rodičů jsme vyrazili do školy. Roky rychle utíkaly a my si začali svůj život každý zařizovat jinak – podle svých snů. Práce, rodina, partner a zábava tvořili spoustu možností jak svůj život prožít. Roky utíkaly, my začali stárnou, Osud a také nekvalitní zdravotnictví nás pomalu ale jistě ničilo :D. Po celodopolední aktivitě nás čekal opět výborný oběd a odpočinek. Odpolední aktivita na sebe nenechala dlouho čekat a musím kluky z Gate pochválit. Cesta lesem plná uvědomění si věcí, které běžně ani nevnímáme, popovídání si o věcech důležitých mě zaujalo a měl jsem z něj skvělý pocit. Večerní výšlap na neznámé místo, kde jsme měli vypustit naši hvězdu snů, se blížil. Cesta byla trnitá, plná překážek a nástrah ztížených tmou, vše jsme ovšem zvládli, a po 3 hodinách se za pomoci buzoly dostali do cíle. Sestup po cestě byl snazší a rychlejší. Kolem 3 hodiny ranní jsme dorazili na chatu a padli únavou.

Posledním probuzením na mě padla smutná nálada z pomyšlení, že za pár hodin již budu sedět ve vlaku směrem domů. Po snídani nás čekalo zhodnocení akce, předání dárečků a společné focení. Čím blíže se odjezd blížil, tím víc se mi svíral žaludek a v hlavě se zběsile honily myšlenky z odjezdu. Sbalení proběhlo rychle a cesta na vlak taktéž. Za chvíli jsem již seděl ve vlaku směrem na Jeseník.

Ještě několik dní po té se mi hlavou honilo nadšení a skvělé pocity. Poznal jsem skupinu skvělých mladých kluků, kteří se mnou trávili tyto 4 dny. V závěru musím pochválit kluky z GaTe, kteří s úsměvem a ochotou plnili naše přání, připravovali super aktivity a ve všem nám vyhověli. Jsem rád, že jsem mohl strávit celé 4 dny s tak skvělým kolektivem a zároveň se těším na další víkendovou akci, kterou všem vřele doporučuji.

Jirka