Sexuální obtěžování na internetu

obtezovani-na-internetuAž 15 % dětí ve věku od 10 do 15 let zažívá sexuální obtěžování po internetu. Vyplývá to z amerického výzkumu uveřejněného v únorovém čísle odborného magazínu Pediatrics.

Na otázky autorů výzkumu odpovídalo na 1600 holek a kluků, kteří se pohybují na internetu, z toho asi polovina denně a jen asi desetina méně často než jednou za týden. Nejčastěji tam hrají hry (47 %), používají instant messenger, tedy komunikační sítě jako ICQ, MSN, Jabber ad. (23 %), pohybují se na komunitních serverech jako třeba MySpace nebo Facebook (17 %) nebo mailují (14 %).

Celých 217 z nich, tedy 14,7 % kluků a holek ve věku 10-15 let se během posledního roku setkalo s nechtěným sexuálním nátlakem na Internetu. Tím autoři rozumí situaci, kdy mě někdo navádí k nechtěnému sexuálnímu rozhovoru nebo sexuálnímu chování anebo ode mě požaduje poskytnutí intimních sexuálních informací proti mé vůli. Jako příklad slouží vyjádření jednoho 15letého kluka: „Náctiletá holka po mně chtěla, abych se svlíkl na webkameru, ale prostě jsem ji ignoroval.“

Nejčastějším uváděným místem, kde k tomtuto nechtěnému sexuálnímu nátlaku dochází, jsou podle výzkumníků „instant messengers“, tedy sítě jako ICQ, MSN nebo Jabber. Uvedlo je 43 % z obtěžovaných kluků a holek. Na dalším místě jsou chatové místnosti (32 %) a komunitní servery (27 %).

  • Český článek na Živě.cz (Autor výsledky studie trochu zkresluje, protože na rozdíl od něj samotná studie nemluví o tom, že by ti co obtěžují byli jen dospělí pedofilové, nýbrž zahrnuje do výsledků i obtěžování od vrstevníků. Každopádně ale obtěžování je nepříjemné od kohokoli.)