Obnažené tajemství

obnazene-tajemstvi-obalBásnická sbírka OBNAŽENÉ TAJEMSTVÍ vznikala celých deset let. Jedná se o soubor 180 básní, mapujících život mladého autora TOMÁŠE LÖRINCZE. Básně jsou rozdělené do jedenácti kapitol, přičemž každá kapitola a několik básní je doplněno nádhernými kresbami. Celkem se v knize nachází 19 kreseb.

Sbírka obsahuje básně, které vás rozpláčou i rozesmějí. Básně, které popisují krásu života, lásku a bolest z žen. Básně, v nichž se autor přiznává ke své homosexuální orientaci. A nakonec básně, které vám přiblíží romantické až erotické soužití dvou mužů. A důvod, proč tato kniha vůbec vznikla?

obnazene-tajemstvi-Laska-k-muzum„Už je to pár let. Přesněji Vánoce roku 2002, kdy jsem napsal svou úplně první báseň. V té době jsem ji napsal jen tak, bez vnitřních emocí. Rozhodně jsem si nikdy neříkal, že bych někdy v budoucnu mohl vydat celou básnickou sbírku. Jak bych také mohl, když jsem druhou báseň napsal až o rok a půl později. Vlastně jsem v té době jen tak z radosti složil čtyři básně a čekal, zda se některá z nich umístí v nějaké literární soutěži. Naštěstí báseň Miluji tě získala druhé místo v soutěži Pisálek 2005. Pár dalších básní jsem napsal o rok později, což se v následujícím roce opakovalo naprosto stejně ještě jednou. Tento rok byl však úplně jiný. Poznával jsem první lásky a poetik jako by se ve mně zrodil. Od té doby jsem nepsal verše na posezení, nýbrž všechny básně vznikaly v mém srdci, v mé duši a začaly se do nich prolínat mé pocity.
V roce 2008 jako by se mi převrátil celý život vzhůru nohama. Začal jsem pociťovat, že nejsem stejný jako všichni ostatní, a ač jsem si to vlastně vůbec neuvědomoval, každý, kdo četl mé básně, to ihned poznal. Mé cítění se změnilo a já konečně zažil skutečnou lásku, však s nikým jsem se o to nepodělil. Veškeré tajemství bylo uchováno v mé mysli, v mém nitru, v mém srdci, které bušilo zamilováním, nervozitou až strachem z budoucna. Mé básně byly první, které věděly o tom, že jsem přestal jevit zájem o ženy a začal milovat muže. Náhle jsem celý svět viděl jinýma očima: estetickou krásu lidského těla jsem hledal pouze u mužů, cítit lásku a případnou bolest jsem mohl jen z mužů. A právě všechna ta přání po dokonalém životě mě nutila sepisovat vše na papír v podobě veršů kratších i delších básní.
obnazene-tajemstvi-AmorNakonec jsem zjistil, že jsem se svým životem naprosto spokojený, šťastný, a že bych snad už nikdy šťastnější být nemohl. To vše jen díky mému současnému příteli, s nímž žiji od 24. října roku 2011 a kterému je celá má básnická sbírka věnována. A jelikož jsem se svým životem natolik spokojený, není nic, co by mě nutilo psát další básně. Když jsem se pak podíval na tu svou poslední, zjistil jsem, že je o mém příteli, kde mu vyznávám svou lásku, a bylo by správné, kdybych tímto celou kapitolu svého života uzavřel. Tu báseň jsem napsal na konci roku 2012 a s tím jsem si uvědomil, že deset let od první básně ve spojení s mou jedinečnou láskou je naprosto dokonalá doba, kdy světu odhalit své největší tajemství v básnické sbírce Obnažené tajemství, kde naleznete 180 nejrůznějších básní.“

Kniha OBNAŽENÉ TAJEMSTVÍ vyšla dne 5. května roku 2013. Je teprve krátce na knižním trhnu, přesto si už vysloužila deset čtenářských názorů, které nejčastěji obdivují autorovu odvahu vyjít s něčím takovým, jako je homosexualita, v dnešní ještě ne tak moc tolerantní době na povrch. Čtenáři si též cení, že autor ve svých básních projevuje jak lásku, tak i bolest ke všem, které kdy miloval, což básním dodává ještě větší kouzlo. Téměř všichni se shodli, že tak propracovanou a procítěnou básnickou sbírku dlouho nečetli, a proto není divu, že si celkové hodnocení drží mezi 80 až 90 procenty.

Básnická sbírka OBNAŽENÉ TAJEMSTVÍ vás ráda uvítá na své stránce obnazenetajemstvi.blogspot.cz a na Facebooku www.facebook.com/obnazenetajemstvi. Knihu lze objednat jak u nakladatele Nová Forma, tak přímo u autora, kde věnování a podpis je samozřejmostí.