Martina Navrátilová podpořila Queer Parade

martina-navratilovaSvětoznámá tenistka českého původu, Martina Navrátilová, vyslovila podporu první Queer parade v České republice – duhovému průvodu, který proběhne 28. června v Brně. Sportovkyně, která se v roce 1981 veřejně deklarovala svou lesbickou orientaci, se v červnu účastní Wimbledonu. Nebude tedy moci do České republiky osobně přijet, a proto pořadatele i účastníky zdraví v otevřeném dopise.

Pořádání duhových průvodů lze považovat za součást coming outu sexuálních menšin, které svou otevřeností mohou napomáhat mnoha jednotlivcům a také společenské diskusi nad některými stále palčivými tématy.

Martina Navrátilová považuje coming out za důležitou výpověď, která napomáhá zrovnoprávnění ve společnosti: „Vlastnĕ jsem přesvĕdčena, že se jedná o zásadní krok na cestĕ za naším zosobnĕním coby plnohodnotných lidských bytostí (už nejsme „oni“) a za tím, abychom do popředí dostali naši bitvu za rovnoprávnost, kterou nakonec vyhrajeme.“

Queer Parade – Duhová vlna Brno 2008 Martina Navrátilová chválí situaci v České republice, zejména přijetí zákona o registrovaném partnerství a větší společnenské uznání sexuálních menšin, a zmiňuje hrdost na české občanství: „Skutečnost, že za tak krátkou dobu byly učinĕny tak obrovské kroky co do společenského přijetí gayů a leseb, svĕdčí o tom, že jsou Češi v jádru laskaví. Dnes jsem hrdá na to, že se mohu považovat za občanku Spojených států a České republiky.“

Ke Queer parade se připojíme i my setkání na téma Gay hrdost.

Další info o průvodu a pestrém doprovodném programu: www.queerparade.cz