Vizionářský fotoreport

Na posledním brněnském setkání jsme probírali naše vize do budoucnosti. Abychom to neměli tak usnadněné, šli jsme nejprve načerpat energii do prastaré Kapucínské krypty. Po kulturním a historickém zážitku jsme se přesunuli do naší oblíbené čajovny a vrhli jsme se na vášnivou debatu. Bylo určitě zajímavé vyslechnout si představy náctiletých ohledně jejich budoucích očekávání.