Fotoreport ze setkání o Coming Outu

Ani v únoru nám rozhodně na setkání nemohl chybět vysoký štíhlýn vyzbrojen kamerou obscurou :-). Zde se můžete podívat na výsledky jeho práce při dokumentaci únorového setkání na téma „Coming Out“.

Fotil: MrN