Růžoví vojáci

Mám strach jít na vojnu. Před nedávnem se pověsti o mém zaměření rozšířily na internátě a bylo to hrozné. Musel jsem dokonce jít k psychiatrovi, protože jsem měl strach, že se zblázním nebo si podřežu žíly. Obávám se, že na vojně by to peklo bylo ještě horší. Přitom si ale nedovedu představit, že bych měl u odvodu říci, že jsem teplej.

Jarek

Obavy z vojenské základní služby jsou časté u homosexuálů i heterosexuálů. Většině mužů se na vojnu nechce. Situace homosexuálního chlapce však bývá přece jen o něco složitější. Mnoho z nich prožívá ta nejsložitější období svého coming outu právě v době, kdy má vojnu nastoupit. Stres a výcvik v kolektivním zařízení může pro jeho nevyrovnanou osobnost představovat další zátěž.

U některých gayů je vzhledem k jejich chování a feminnímu výrazu i pro laika zřetelné jejich zaměření. To sice není příliš časté, ale setkáváme se s tím. Jiní mohou mít za sebou i psychiatrické léčení, které si vyžádal jejich složitý coming out. Pro takové je pochopitelně vojna nevhodná. Důvodem pro vyřazení ze seznamu branců však není jejich sexuální orientace, ale psychiatrická zdravotní porucha.

Někteří gayové přijali svou homosexuální orientaci jako součást svého životního stylu a nejsou ochotni své jednání kvůli službě v armádě měnit. Pak by měla armáda sama rozhodnout, zda je schopna těmto vojákům zajistit nediskriminující prostředí respektující jejich osobnost. Neexistuje u nás jasný a jednoznačný pokyn, že by homosexuálové nesměli na vojnu. Byl by vlastně diskriminující podobně jako tomu bylo v armádě americké. Rovnoprávnost homosexuálů a heterosexuálů znamená také stejné povinnosti. Nepochybně mnoho gayů v minulosti vojenskou základní službu absolvovalo bez větších problémů. Některé odvodní komise však homosexuálního chlapce, který nechce nastoupit vojnu, ze zdravotních důvodů skutečně neodvedou. Podmínkou je pochopitelně lékařské vyjádření.

Jinou možnost pak představuje pro gaye náhradní vojenská služba. Při žádosti o ní nemusí uvádět jako důvod své erotické zaměření. Práce ve zdravotnictví či v zařízeních sociální péče může leckterému homosexuálnímu muži svým charakterem docela vyhovovat.

Pozn. GaTe: Text byl napsán v roce 2002, a proto některé faktické informace už neodpovídají dnešní skutečnosti. Povinná vojenská základní služba už byla v ČR zrušena.