Realizace vydání 2002

Coming out:

průvodce obdobím nejistoty, kdy kluci a holky hledají sami sebe

doplněné a aktualizované vydání

Text: MUDr. Ivo Procházka (sexuolog)
Odborná spolupráce: doc. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. a MUDr. Antonín Brzek
Stav vědeckého poznání: duben 2002

V Brně 2002 vydala občanská sdružení:
STUD, z.s., Cejl 89, 602 00 Brno
Gay iniciativa v ČR, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1

Odpovědný redaktor: Martin Strachoň
Fotografie použité v tištěné publikaci: Monika Bertová
Grafické zpracování tištěné publikace: Libor Jelínek
Tisk publikace: DaL tisk, s. r. o., Brno

Vydáno s podporou nadace C. S. Mott Foundation a projektu „Škola občanské iniciativy“ Hnutí DUHA.

Další podpora: DaL tisk, s. r. o., Code 004, Gales, Projekt Šance, M-klub Lambda Praha, Divadlo bez zábran, Radek Menšík, Martin Petráček, Gay Valach, Ingejáni, Logos Praha, Most k naději a další…